Skip to content back to nav
 
 

Regler og love

Paragraftegn smalt

Sundhedsloven og tandpleje

Der er i sundhedslovens afsnit om tandpleje formuleret en generel og bred målsætning for hele tandplejen. Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand hele livet.

Den kommunale tandpleje skal give alle børn en positiv holdning til tandpleje. Større børn skal gøres interesserede i at vedligeholde en god tandstatus, således at de fortsætter med regelmæssig tandpleje efter den kommunale tandplejes ophør.

Tandplejen skal medvirke til, at tand-, mund- og kæberegionen bevares i god funktionsdygtig stand gennem forebyggelse, undersøgelse og behandling af sygdomstilstande og -følger, anomalier, skader, funktionsforstyrrelser og svigtende præventiv adfærd.

Der skal endvidere gives tilbud om tandpleje til psykisk eller fysisk handicappede, der vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje.

 

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 7259 7840

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk