Skip to content back to nav
 
 

Sundhedsloven

Lovhammer

Sundhedsloven vedrørende tandplejen og andet relevant

 I Sundhedsloven LBK nr 913 af 13/07/2010 kapitel 37, 47, 48 og 49 er lovens rammer for tandplejen beskrevet.

Loven er vedtaget i 2010. Der er siden vedtaget  flere ændringer. På www.retsinformation.dk kan loven læses samt de efterfølgede love om ændringer.

 

  

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 7259 7840

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk