Skip to content back to nav
 
 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje 2

Egedal Kommunes tilbud om omsorgstandpleje

Egedal Kommunes Tandpleje tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud.

Det er kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje efter gældende regler.

Omsorgstandplejen udføres af "HjemmetandplejenI/S", som Egedal Kommune har indgået en aftale med.

Du kan læse mere om omsorgstandpleje på

https://hjemmetandplejen.dk/kommuner/omsorgstandpleje/

Deltagelse i omsorgstandplejen medfører en egenbetaling, der i 2020 andrager kr. 540,-. Denne egenbetaling opkræves i 2 rater. Prisniveauet bestemmes centralt og reguleres en gang årligt.

Der gives refusion gennem Sygesikringen Danmark, såfremt man er medlem.

Alle spørgsmål om aftaler, undersøgelser, behandling mm. rettes til "Hjemmetadplejen I/S" på telefon 70 27 52 85. 

Ved principielle spørgsmål kontaktes tandplejens administration på telefon 72 59 78 40.

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 7259 7840

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk