Skip to content back to nav
 
 

Sundhedsloven

Lovhammer på bog

Lovens bestemmelser

Omsorgstandplejen skal i følge sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om kommunal tandpleje omfatte:

  • Regelmæssige tandlægelige undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand.
  • Almen og individuel forebyggelse inklusiv eventuel hjælp til mundpleje svarende til den enkeltes behov, herunder også oplysning om samt instruktioner i tandpleje til den enkelte og til relevant omsorgspersonale.
  • Tandlægelige behandlinger for at opnå symptomfrihed hos den ældre og om muligt forbedre livskvaliteten under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Du kan læse Egedal Kommunes "Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje" her

 

 
 
Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: oelstykketand@egekom.dk

Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: smoerumtand@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: tandadm@egekom.dk