Skip to content back to nav
 
 

Bekendtgørelse Tandpleje

Vægtskåle

Folketingets bekendtgørelse Sundhedsloven om tandpleje

I tillæg til Sundhedsloven vedtager Folketinget en bekendtgørelse, hvor indholdet  i loven, samt intensionerne med loven beskrives mere detaljeret.

Bekendtgørelse om tandpleje med senere ændringer kan læses på www.retsinformation.dk.

Du kan læse mere om den seneste bekendtgørelse med ændringer.

 
 
Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: oelstykketand@egekom.dk

Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: smoerumtand@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: tandadm@egekom.dk