Skip to content back to nav
 
 

Social tandpleje

 
Erantis forår.jpg

Egedal Kommunes tilbud til Social tandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 

Man skal visiteres til social tandpleje
Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen via et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, kommunens gademedarbejdere eller via herberger, varmestuer og væresteder.

Se mere information på: Social tandpleje

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 7259 7840

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk