Skip to content back to nav
 
 

Specialtandpleje

Åkande

Egedal Kommunes tilbud til Specialtandpleje

Egedal Kommunes Tandpleje tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der pga. sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne-og ungdomstandpleje, praksistandpleje eller omsorgstandpleje.

Det er borgerens sagsbehandler, der foretager visitationen til specialtandplejen. Det foregår i samarbejde og dialog med socialpsykiatri- og handicapområdet efter gældende regler.

Deltagelse i specialtandplejen medfører en egenbetaling. Der betales for udførte ydelser, det kan dog i 2020 maksimalt blive på kr. 2010. Egenbetalingen opkræves på regning. Det maksimale prisniveau bestemmes centralt og reguleres en gang årligt.
Børn og unge under 18 år er gratis.

Transport til specialtandplejen betales af borgeren, idet tandplejen ikke yder tilskud til dette.

Specialtandplejen udføres pr. 1. maj 2019 af Hillerød Kommunale Tandpleje,Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.

Antallet af indkaldelser til undersøgelse vil afhænge af det individuelle behov.

Spørgsmål om aftaler, undersøgelser, behandling mm. rettes til Specialtandplejen i Hillerød på telefon 72 32 35 00. 

Ved principielle spørgsmål skal tandplejens administration i Egedal kontaktes på telefon 72 59 78 40.

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 7259 7840

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk