Skip to content back to nav
 
 

Sundhedsloven

Lovhammer

Lovens bestemmelser

Specialtandplejen skal i følge sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om kommunal tandpleje omfatte:

  • Regelmæssige tandlægelige undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand.
  • Almen og individuel forebyggelse inklusiv eventuel hjælp til mundpleje svarende til den enkeltes behov, herunder også oplysning om samt instruktioner i tandpleje til den enkelte og til relevant personale.
  • Tandlægelige behandlinger for at opnå symptomfrihed og om muligt forbedre livskvaliteten under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Du kan læse Egedal Kommunes "Kvalitetsstandard for Specialtandpleje"  

 
 
Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: oelstykketand@egekom.dk

Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: smoerumtand@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: tandadm@egekom.dk