Skip to content back to nav
 
 

Tandpleje til borgere med særlige behov

Røde blade

Hvem kan få økonomisk hjælp til tandbehandling

 

Nedenfor skitseres de forskellige muligheder for at få økonomisk hjælp til tandbehandling samt de særlige tandplejeordninger, der findes i Danmark.

I Danmark varetages den almindelige voksentandpleje hos praktiserende tandlæger og tandplejere.

Der gives tilskud fra den offentlige sygesikring til nogle behandlingsformer, men patienterne betaler selv langt den største del af behandlingsudgifterne. Børn og unge under 18 år tilbydes gratis tandbehandling.

Borgere, der på grund af svær fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger, har mulighed for at benytte Specialtandpleje og Omsorgstandpleje, som begge er offentlige tandplejeordninger.

Medfødte sjældne sygdomme, som Sjøgrens syndrom og behandling af kræftsygdomme kan give store og specielle tandproblemer, som igen kan medføre store udgifter til tandplejen. I sådanne situationer kan der være hjælp at hente gennem særlige tilskudsordninger. 

Kommunerne har mulighed for at yde støtte til tandbehandling til pensionister, der får helbredstillæg, borgere på kontanthjælp eller andre ydelser, der kan sidestilles hermed. Der findes forskellige tilskudsmuligheder til tandbehandling, der er opstået som følge af ulykke eller voldsepisode.

Det er muligt, som borger, at få udført tandbehandling i udlandet. Der er særlige regler, der gør sig gældende i forhold til tilskud til dette. 

Borgere kan tegne forskellige forsikringsordninger til hel eller delvis dækning af udgifterne til tandbehandling.

Har en borger fået en afgørelse, som borgeren ønsker at klage over, så findes der forskellige klageinstandser. De regionale patientkontorer kan vejlede og hjælpe borgeren hermed.

 
 
Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: oelstykketand@egekom.dk

Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: smoerumtand@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: tandadm@egekom.dk