Skip to content back to nav
 
 

16-17-årige

Smilende mund

Fritvalgsordning for 16-17-årige

Kommunal tandlæge

Hvis du ønsker at fortsætte din tandpleje i Egedal Kommunes Tandpleje, skal du ikke foretage dig noget. Du vil automatisk blive indkaldt til tandeftersyn på din sædvanlige klinik. 

Uanset hvor du vælger at gå, er det gratis for dig, indtil du fylder 18 år.

Privat tandlæge 

Hvis du ønsker en privatpraktiserende tandlæge, skal du først give besked til den kommunale tandplejes administration på tlf: 72 59 78 40 eller på email  tandadm@egekom.dk
Du får en blanket, der skal udfyldes med din nye tandlæges navn og adresse og underskrives med forældreaccept.
Vi indgår herefter en aftale med tandlægen. Vi sørger for, at din journal bliver overført.

 

 
 
Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: oelstykketand@egekom.dk

Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: smoerumtand@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: tandadm@egekom.dk