Skip to content back to nav
 
 

Tandplejens værdier

Grønne blade

Brugeren skal opleve en professionel tandpleje, som har brugeren i centrum

 1. Tandplejen skal have en høj faglig standard for at få tilfredse brugere
 2. For at levere en god service til brugerne, skal der i tandplejen udvikles gode relationer
 3. Det er vigtigt, at tandplejen har et godt teamwork for at skabe en attraktiv og effektiv arbejdsplads

Vi har derfor formuleret et sæt værdier. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du oplever, at vi ikke lever op til vores værdier.

Helhed

Vi skaber/understøtter helhed, når

 1. Vi giver brugeren en oplevelse af sammenhæng ved mødet med tandplejen.
 2. Vi hver især føler os som en værdifuld del af tandplejen.
 3. Vi hver især oplever en sammenhæng i opgaveløsningen.
 4. Vi styrker fællesskabet ved jævnlig vidensdeling og information på tværs af personalegrupper.

 Ansvarlighed

Vi udviser ansvarlighed, når

 1. Vi giver brugeren en god og faglig korrekt oplevelse.
 2. Vi tager ansvar for kompetenceudvikling.
 3. Vi kender vores egne grænser, og tage derved ansvar for egne handlinger.
 4. Vi tager medansvar over for teamet.

 Respekt

Vi udviser respekt, når

 1. Vi behandler brugerne lige, men ikke ens.
 2. Vi lytter og bestræber os på at forstå brugerne.
 3. Vi anerkender hinandens forskelligheder.

 Engagement

Vi udviser engagement, når

1. Vi viser oprigtig interesse i brugeren, kollegaen og opgaveløsningen.
2. Vi viser forståelse for brugeren og drager den omsorg, som kræves i situationen.
3. Vi er nærværende i situationen.
4. Vi er troværdige, så børn, unge og forældre får tillid til os.
5. Vi har en positiv tilgang til hinanden og opgaveløsningen.
6. Vi drager omsorg og viser forståelse for hinanden.

Resultatorientering og handlekraft

Vi er resultatorienterede og udviser handlekraft, når

 1. Vi opfylder brugerens behov.
 2. Vi sætter handling bag ordene.
 3. Vi er omstillingsparate og samarbejdsvillige.
 4. Vi arbejder mod et fælles mål, uanset hvilken funktion, vi har.

 

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk