Skip to content back to nav
 
 

Tandregulering

Bøjle

Praktiske oplysninger

Center for Tandregulering er beliggende på Baltorpvej 20 B, 2750 Ballerup, og er et samarbejde mellem Egedal, Furesø og Ballerup Kommune.

Ved ændring af tider, afbud med mere kontaktes CFT på telefon 44 77 64 00.

Klinikkens åbningstid er dagligt mellem kl. 08.00 og 15.00.

Akut opståede problemer udenfor klinikkens åbningstid henvises til Tandlægevagten Nordsjælland.

Specialtandlæge Erik Vittrup Rasmussen er leder af CFT.

Ved spørgsmål der drejer sig om vurdering af tandstillingen, skal der rettes henvendelse til den lokale klinik.

 
 
Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: oelstykketand@egekom.dk

Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: smoerumtand@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: tandadm@egekom.dk