Skip to content back to nav
 
 

Tandregulering

 
CFT udefra 1.jpg

Lidt om tandregulering og hvad vi tilbyder

Vi tilbyder

Alle tandstillingsfejl, som skønnes at kunne medføre skader på tænder og dermed også på tyggefunktionen, tilbydes behandling. Tandstillingsfejl, som alene har kosmetisk betydning, bliver ikke tilbudt behandling.

Visitation til tandregulering 

Tandregulering er en naturlig del af den forebyggende tandpleje. Alle børn får deres tandstilling kontrolleret regelmæssigt. Denne kontrol foretages ved hver undersøgelse af barnets sædvanlige tandlæge eller tandplejer.

Nogle tandstillingsfejl skal rettes tidligt, mens andre først kan rettes, når alle mælketænder er skiftet.

Hvis der konstateres større afvigelser i tandstillingen, henvises til specialtandlægen. Dette foregår på barnets sædvanlige klinik.

Hvis specialtandlægen skønner, at der skal tilbydes en behandling, indkaldes barn og forældre til en samtale på reguleringsklinikken, der ligger i Ballerup.
Tandregulering er et tilbud, som I kan sige nej tak til.  Ingen behandling sættes i gang uden, at alle parter er enige om det.

De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 285 om tandpleje af 4/4 2006. 

 
 
Smørumklinikken

Flodvej 89

2765 Smørum

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

 

Ølstykkeklinikken

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 72 59 78 40

Mail: callcentertandplejen@egekom.dk

Administrationen

Bækkegårds Plads 1

3650 Ølstykke

Tlf.: 7259 7840

Skriv sikkert til os: Digital Post

Mail: tandadm@egekom.dk